نرم افزار کارل دراو CorelDraw توانایی اضافه کردن متن فارسی با فونت های متنوع فارسی بخصوص فونت نستعلیق را دارد.

با اضافه کردن متن های زیبای فارسی به طرح های زمینه طرح های زیبایی تولید می شوند:

هیچ زیوری مانند ادب نیست

و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است

نماز انسان را از زشتی و کار ناپسند باز می دارد